Samråd om det sjunde miljöhandlingsprogrammet

120201 public_consultationsDå det sjätte miljöhandlingsprogrammet löper ut den 22 juli 2012 har EU-kommissionen lanserat ett samråd om hur ett sjunde miljöhandlingsprogram kan utformas så att på bästa sätt möta framtida miljöproblem. Det sjunde miljöhandlingsprogrammet kommer att gälla fram till 2020 och vara i linje med de fastställda målen inom Europa 2020-strategin.

Berörda parter är välkomna att lämna in sina synpunkter fram till 1 juni 2012.

Mer information om samrådet finns här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

15 Mar 2012 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information