Samråd om förberedelse för EU:s anpassnings strategi

Eftersom klimatförändringar är ett övergripande problem som påverkar alla är ett viktigt pågående initiativ att integrera synpunkter rörande detta i policys, strategier och projekt på EU nivå. Därför arbetar EU-kommissionen med att ta fram strategin EU Adaptation Strategy som bygger på vitboken "Adapting to climate change". Den syftar till att förbättra medlemsländernas anpassningsförmåga gällande klimatförändringar.

EU-kommissionen välkomnar nu åsikter från medborgare, experter och övriga intressenter att delta i en undersökning med syfte att bättre förbereda EU:s klimatförändrings anpassnings strategi.

Synpunkter rörande strategin kan lämnas fram till den 20 augusti 2012.

Mer information om samrådet finns här

/Gabriel Henderson

13 Jun 2012 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information