Skogsstrategimöte på Cypern om Europas skogar

Under Cyperns ordförandeskap anordnades ett skogsstrategimöte på Pafos i Cypern den 12 och 13 november där representanter från medlemsländerna kunde diskutera utvecklingen av Europas skogar, framtida utmaningar och möjligheter.

De viktigaste frågorna i  nuläget är förhandlingarna inför ett rättsligt bindande skogsavtal, utvärdering av skogsbruksåtgärder i landsbygdsutvecklingsprogrammen, utvärdering av EU:s skogsstrategi som inrättades 2007 samt införandet av en ny europeisk skogsstrategi som väntas vara i bruk 2013.

Förhandlingarna inför ett rättsligt bindande skogsavtal görs via en Intergovernmental Negotiating Committee (INC) som i detta fall representeras av svenska Landsbygdsdepartementet.  Det kan komma på fråga att skogsavtalen kommer att ligga under ramen av FN:s arbete.

Sedan kan det nämnas att på regional nivå anordnade Länsstyrelsen Västerbotten och Skogsstyrelsen en skogsriketkonferens i Lyxele den 31 oktober till 1 november med skogsutvecklingsfrågorna i fokus.

Huvudplanta-tall-1

Läs mer om skogsstrategimötet på Cypern här
Läs mer om skogriketkonferensen i Lyxele här

/Eleanor Cooper

 

21 Nov 2012 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information