Utlysning–Intelligent Energi-Europa (IEE)

EU-kommissionen har presenterat en ny utlysning inom programmet Intelligent Energi - Europa. Målet för programmet är att bidra till säker och hållbar energiförsörjning i Europa till ett konkurrenskraftigt pris genom att:

  • skapa ett effektivt och rationellt energianvändande
  • främja nya och förnybara energikällor och stödja energidiversifiering
  • främja energi effektivitet och användandet av nya och förnyelsebara energikällor inom transportsektorn

Programmet bidrar till att uppnå EU:s Energi 2020 strategi och möjliggör implementeringen av Energieffektivitetsplan 2011 och direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara källor.

Programmet är indelat i tre delar inom vilka det är möjligt att söka medfinansiering:

  • energieffektivitet och rationellt utnyttjande av energikällor (SAVE); vänder sig till projekt som verkar för att förbättra energieffektivitet och rationellt användande av energi främst inom industri och byggsektorn.
  • nya och förnyelsebara energikällor (ALTENER); vänder sig till projekt som tar fram nya och förnyelsebara energikällor samt projekt som implementerar förnyelsebara energikällor i lokala miljö- och energisystem.
  • energi i transport (STEER); vänder sig till projekt som stödjer användandet av förnyelsebara energikällor inom transportsektorn.

Budget
Den totala budgeten för utlysningen är 67 miljoner euro och summan som kan tilldelas ett projekt kan som högst uppgå till 75 % av de stödberättigade kostnaderna. Ett projekt kan som längst få stöd under en period av 36 månader.

Berör
Juridiska personer, privata som offentliga i EU27, Norge, Island, Liechtenstein, Kroatien eller i Den före detta jugoslaviska republiken Makedonien. Även aktörer som inte själva har status som juridisk person kan ansöka om medfinansiering om de har företrädare som kan ingå rättsligt bindande avtal och erbjuda samma finansiella garantier som juridiska personer. Varje ansökan måste också bestå av minst tre juridiska personer från tre olika länder.

Övrigt
Identifieringskod: CIP-IEE-2012

Deadline för att skicka in ansökan är tisdag den 8 maj 2012 klockan 17.00, lokal tid Bryssel.

För mer information om ansökningsomgången och tillvägagångssätt för anmälan gå till hemsidan för IEE II genom att klicka här

För frågor gå genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation genom att klicka här

17 Jan 2012 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information