Utskott röstade ja till direktiv om energieffektivitet

Under tisdagen, 28 februari, röstade Europaparlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi igenom energieffektivitetsdirektivet. Direktivet presenterades av EU-kommissionen i juni 2011 och syftar till att hjälpa EU bidra till att EU når målet om att minska energiförbrukningen med tjugo procent fram till 2020, då de prognoser som finns visar endast på en primärenergibesparing om nio procent till 2020.

Utskottets förhandlingar har pågått under flera månader då många av de frågor som direktivet behandlar har varit kontroversiella, så som bindande nationella energieffektiviseringsmål och stora detaljregleringar på EU-nivå.

Nu inleds förhandlingar om direktivet med Ministerrådet och därefter följer en omröstning i Europaparlamentet.  

Läs mer om gårdagens röstning här

Mer information om energieffektivitetsdirektivet finns här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

29 Feb 2012 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information