Anmäl dig till Green Week 2013

2013 års version av den årliga miljöveckan i Bryssel äger rum den 4-7 juni. Dagarna kommer att fyllas av seminarier, debatter och kunskapsutbyten. Registreringen är nu öppen så anmäld dig nu.

Temat för årets vecka är luftkvalité och fokuserar på problemet med allt fler standarder för luftkvalité inrättas men fortfarande finns stora problem med för höga utsläpp i många av storstadsområdena runt om i Europa.

Under konferensveckan finns möjlighet att delta i debatter och utbyta erfarenheter av bästa praxis. Konferensen är inne på sin 13 omgång och förra året deltog över 3100 representanter från industri, intresseorganisationer, akademin med flera.

Temaveckan är öppen för alla och det finns fortfarande möjlighet att delta genom att ställa ut en monter.

Läs mer om programmet och anmäl dig till Green Week
Läs North Swedens tidigare nyhet om Green Week

/ Eric Lundvall

30 Apr 2013 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information