Beslut om EU:s fiskepolitik

Den 15 maj nådde EU:s jordbruksministrar en överenskommelse om EU:s fiskereform inför slutförhandlingarna med Europaparlamentet. Sverige som enda land sade nej till uppgörelsen därför att det så kallade utkastförbudet inte var tillräckligt långtgående. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson deltog i rådsmötet i Bryssel 13-14 maj.

75 procent av Europas fiskbestånd räknas som överfiskade, men EU-länderna är fortfarande inte överens om hur man ska få en mer hållbar fiskeripolitik.

Knäckfrågorna handlade dels om målet för ett maximalt hållbart fiske, dels om förbudet mot att kasta tillbaka oönskad fisk i haven, utkastförbudet.  Under mötet beslutade EU:s jordbruksministrar att föreslå att andelen utkastad fisk får vara höst 5 procent, jämfört med tidigare förslaget på 7 procent.

- Vi har varit mycket tydliga från början om att vi vill ha ett totalt utkastförbud och därför kunde inte vi rösta ja till förslaget, sade Eskil Erlandsson på en pressträff efter mötet.

Europa parlamentet står närmare den svenska regeringens ståndpunkt och vill snabbt få ner fisket till vetenskapligt hållbara nivåer och förbjuda utkast av fisk.

- När det gäller att stoppa överfisket finns inget förhandlingsutrymme från vår sida. Det är A och O i en hållbar fiskeriförvaltning. Sedan när det handlar om årtal och när man ska börja implementera vissa saker, det är klart att där finns ett förhandlingsutrymme, säger Isabella Lövin till Sveriges Radio, Europaparlamentariker (Mp).

Under mötet diskuterade jordbruksministrarna även EU:s jordbruksreform (CAP)och då bland annat definitionen av aktiv lantbrukare. Andra frågor var ifall stödformerna för små och unga jordbrukare skulle vara frivilliga eller obligatoriska för medlemsländerna att tillämpa. Sverige förespråkade frivillighet i dessa frågor.

Trialogmöten mellan Europaparlamentet, Rådet och EU-kommissionen kommer nu att återupptas. Det irländska ordförandeskapet i Rådet har som målsättning att en överenskommelse kring de båda reformerna ska vara i hamn i juni.

Läs pressmedelande från Ministerrådet

Läs mer på regeringens hemsida

/MB

16 Maj 2013 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information