Europeiska Trafikantveckan 2013

För att uppmuntra och motivera medborgare runtom i Europa att cykla, gå och använda kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt så anordnas Europeiska trafikantveckan. Europeiska Trafikantveckan är en årligen återkommande upplysningskampanj som arrangeras 16-22 september varje år.

Årets tema under europeiska trafikantveckan är på luftkvalitet, ett område som svenska tätorter fortfarande har problem med. Årets slogan är "Ren luft - ditt vägval", med fokus på att förbättra kvalitén på luften i tätorterna. Det är mest barn som blir drabbade av den dåliga luftkvalitén i de svenska tätorterna. Under veckan strävar man efter att minska bilanvändningen i tätorterna.

Trafikantveckan uppmärksammas i Norrbotten och Västerbotten
Från en början var europeiska trafikantveckan bara en dag, 22 september, och hette då "Bilfria Dagen" men från och med 2002 så är det en hel vecka och då under namnet Trafikantveckan. I år så är 135 svenska kommuner med i kampanjen där Jokkmokk, Piteå, Skellefteå och Umeå representerar norra Sverige.

I båda länen anordnas det aktiviteter och då Västerbotten har som mål att vara Sveriges hållbaraste län 2020 och i samband med trafikantveckan 2013 anordnas det aktiviteter på Möjligheternas Torg i Skellefteå på temat hållbarhet. I Skellefteå har du som medborgare möjlighet att delta i utlottning av bland annat cykelhjälmar samtidigt som du kan utmana dig själv och dina vänner i "Smoothie-cykling". De olika aktiviteterna ingår i målet att göra Västerbotten till Sveriges mest hållbara län 2020. Piteå genomför under trafikantveckan en kampanj för ökad användning av stadsbussar genom att erbjuda resenärerna gratis buss inom staden och på vissa linjer i länstrafiken. Både Jokkmokk och Piteå medverkar även i den nationella kampanjen, "Gå och cykla till skolan".  

För mer information angående europeiska trafikantveckan.

Svenska hemsidan för trafikantveckan.

Skellefteå kommun. 

Naturvårdsverkets hemsida.

/Filip Ingelström

17 Sep 2013 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information