EUs hållbarhetspris

Företaget Bostaden i Umeå startade projektet Hållbara Ålidhem för att bygga upp hållbara bostäder efter branden i Umeå 2008 som förstörde bostäder för 200 invånare. Detta projekt ledde till att Bostaden tilldelas Sustainable Energy Europe Awards under Sustainable Energy Europe Week i Bryssel.

Sustainable Energy Europe Week är ett årligt event som är en del av EU-kommissionens hållbarhetsarbete och anordnas i år den 24-28 juni. Hållbarhetspriset delas ut till projekt som arbetar för energieffektivisering, förnybar energi och hållbara transporter. Tillsammans med 225 andra tävlande i kategorin Living, tog projektet Hållbara Ålidhem hem priset.

Projektet Hållbara Ålidhem är ett samarbete mellan Bostaden, Umeå Kommun och Umeå Energi som består av 137 lägenheter som utgår från ett hållbarhetsperspektiv. Deras mål är en minskad miljöpåverkan och ökad trivsel. Lägenhetshusen är byggda av miljömässiga material och utrustade så att varje hyrestgäst kan kontrollera sin energiförbrukning. Dessutom byggs en av Sveriges största solcellsanläggningar till bostäderna.

- Bostaden vill verka för en hållbar utveckling i samhället, och projektet är en viktig del i detta. I praktiken gör vi det som är möjligt med dagens teknik. Vi uppnår resultat och utvärderar våra insatser. Och framförallt, vi gör det på ett sätt som är hållbart ekonomiskt även för de boende. I den meningen är vägen också målet, säger Ann-Sofi Tapani, vd på Bostaden.

130626_alidhem

Lär mer om Hållbara Ålidhem projektet 

Läs mer om priset 

/Josephine Ylipää

26 Jun 2013 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information