Finansieringsmöjligheter för intelligent energi

Programmet Intelligent energi - Europa (IEE) erbjuder finansieringsmöjligheter för initiativ inom energieffektivitet och utveckling av förnyelsebara energikällor. Programmet har pågått sedan 2007 och är inne på sitt sista år och ansökningsomgång, budgeten för hela perioden är på 730 miljoner euro.

Den 23e januari presenterades den sista ansökningsomgången under en konferens i Bryssel. Där presenterades fyra nya fokusområden som finansieringen kommer att utgå ifrån under 2013.

  • Energieffektivisering
  • Energi inom transport
  • Förnyelsebara energikällor
  • Integrerande initiativ

Tisdagen den 12 februari anordnar svenska Energimyndigheten en informationsdag om projektet och finansieringsmöjligheterna i Luleå.

Läs mer om projektet och om anmälan till Energimyndighetens hemsida här

Läs kommissionens information om projektet här

/Niklas Johansson

 

Energieffektivisering
  Energi inom transport
  Förnyelsebara energikällor
• Integrerande initiativ integrera dd
07 Feb 2013 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information