Flexibel jordbrukspolitik

Enligt regeringens pressmedelande har Sverige i förhandlingarna strävat efter regler som tar hänsyn till de svenska förutsättningarna att driva jordbruk. Reglerna för gårdsstöd och dess miljöanpassning är i överenskommelsen flexiblare vilket enligt Erlandsson ger en möjlighet att anpassa reglerna till de förutsättningar som råder i norra Sverige.

130325-Eskil-Erlandsson-på-I kompromissen om de nya reglerna för jordbrukspolitiken har djurens välbefinnande fått ett större utrymme. Det kommer att leda till att medlemsländerna måste lägga ett större fokus på denna fråga, enligt Erlandsson. Regeringen har utan framgång försökt göra jordbrukspolitiken mer markandsanpassad genom att lätta på regleringar. Det gäller exempelvis sockerkvoterna som håller uppe priser genom att begränsa produktionen. 

Villkoren för den framtida jordbrukspolitiken har varit under förhandling sedan 2011. Under ministerrådsmötet 18-19 mars lyckades medlemsländernas representanter enas om en kompromiss som kommer att utgöra deras position i förhandlingarna med Europaparlamentet. En slutgiltig överenskommelse väntas i juni.

Läs regeringens pressmeddelande

/ Niklas Johansson

25 Mar 2013 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information