Green Week

Varje år anordnar kommissionen Greek Week som uppmärksammar miljöproblem och erbjuder en mötesplats att diskutera metoder att hantera problemen. Årets upplaga äger rum 4-7:e juni under temat luftkvalité.

Green Week är en årlig konferens som anordnas av kommissionen med syfte att uppmärksamma hoten mot miljön och åtgärder mot problemen. 2013 är temat luftkvalité som enligt EU-kommissionen behöver uppmärksammas då luftkvalitén är dålig i stora delar av Europa trots vidtagna åtgärder mot luftföroreningarna. Valet av tema är en del av ett större fokus på luftkvalitén då den nuvarande luft policyn ska ses över under 2013 för att hitta sätt att förbättra luften.

Under Green Week anordnas konferenser, seminarier och utställningar i Bryssel. Dessutom anordnas aktiviteter som uppmärksammar temat runt om i Europa. EU-Kommissionen vill skapa en möjlighet för debatt och utbyte av erfarenheter av bästa metoder att hantera problemen med luftkvalitén. År 2012 deltog över 3000  deltagare från regeringar, industrin, intresseorganisationer, forskningsinstitutioner och media.

Kommissionen bjuder in till deltagande både i Bryssel och runt om i Europa. Aktiviteterna i Bryssel är begränsade till första veckan i juni men initiativ runt om i Europa pågår under hela maj och juni 2013. De tar emot ansökningar för alla typer av aktiviteter som väcker uppmärksamhet kring årets tema, det kan till exempel vara öppet hus, guidade turer, konferenser eller konstutställningar. De initiativ som deltar i Green Week kommer att marknadsföras via kommissionens kanaler. De tar även emot ansökningar om deltagande i form av utställningar under eventet i Bryssel fram till den 1:a mars.

Läs mer om Green Week, programmet och anmälan

/ Niklas Johansson

20 Feb 2013 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information