Hearing om Norrbotniabanan

Hur ser näringslivet på transporterna från norr och söderut och när kan Norrbotniabanan byggas? Välkommen till Norrbotniabanans hearing där näringslivet och representanter från Norrbotniabanan redogör för aktuellt läge.

Hur ser näringslivet på transporterna från norr och söderut och när kan Norrbotniabanan byggas? Välkommen till
Norrbotniabanans hearing där näringslivet och representanter från Norrbotniabanan redogör för aktuellt läge.
Fram till 2020 kommer näringslivet att investera över 200 miljarder bara i Norrbotten och Västerbotten ligger tätt efter.
Men trots detta haltar infrastrukturen på järnvägssidan. Den efterlängtade och behövda Norrbotniabanan ligger långt
bak i den förra åtgärdsplaneringen och den bild som Trafikverket ger av kapacitetsbristen på stambanan genom övre
Norrland överensstämmer inte med näringslivets bild. Verkligheten talar om kraftiga lutningar, snäva kurvor och enkelspårproblematik
och en kapacitetsbrist som är betydligt allvarligare än Trafikverkets beräkningsmodeller kan påvisa.
EU har förstått hur viktigt norra Sverige är med sina råvarutillgångar och ser Norrbotniabanan som en viktig bit för att
förstärka konkurrenskraften och hålla samman Europa. Utbyggnaden i korridoren förstärker godstransporterna, men bidrar
också till att klara kompetensförsörjningen. Att kunna pendla mellan kuststäderna för att vidga arbetsmarknaden och nå
universiteteten blir mycket viktigt både för regionerna och näringslivet. Norrbotniabanan handlar om att säkra tillväxten
för hela Sverige.

Fram till 2020 kommer näringslivet att investera över 200 miljarder bara i Norrbotten och Västerbotten ligger tätt efter. Men trots detta haltar infrastrukturen på järnvägssidan. Den efterlängtade och behövda Norrbotniabanan ligger långt  bak i den förra åtgärdsplaneringen och den bild som Trafikverket ger av kapacitetsbristen på stambanan genom övre  Norrland överensstämmer inte med näringslivets bild. Verkligheten talar om kraftiga lutningar, snäva kurvor och enkelspårproblematik  och en kapacitetsbrist som är betydligt allvarligare än Trafikverkets beräkningsmodeller kan påvisa.

EU har förstått hur viktigt norra Sverige är med sina råvarutillgångar och ser Norrbotniabanan som en viktig bit för att  förstärka konkurrenskraften och hålla samman Europa. Utbyggnaden i korridoren förstärker godstransporterna, men bidrar  också till att klara kompetensförsörjningen. Att kunna pendla mellan kuststäderna för att vidga arbetsmarknaden och nå  universiteteten blir mycket viktigt både för regionerna och näringslivet. Norrbotniabanan handlar om att säkra tillväxten  för hela Sverige.

Kontakta Mona Mansour för mer information

Läs inbjudan till hearingen här

/Mona Mansour

15 Jan 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information