Klartecken för Horisont 2020

Europaparlamentet antog den 21 november i sitt plenarsammanträde i Strasbourg EU:s nya innovationsprogram Horisont 2020 för den kommande programperioden. Horisont 2020 kommer att börja gälla den 1 januari 2014 och målet med programmet är att förbättra möjligheterna och stödet till små företag, attrahera fler till forskningssektorn och öronmärka särskilt stöd till icke-fossil forskning.

Det ambitiösa innovationsprogrammet kommer att ha en budget på ca 70 miljarder Euro utspritt över den kommande programperioden. Horisont 2020 är EU:s största forsknings-, och innovationsprogram någonsin kommer att fokusera på tre huvudpelare:

  • Vetenskaplig spetskompetens med bland annat investeringar i framtida teknologier
  • Industriellt ledarskap som består bland annat av stöd för små och medelstora företag (SME:s)
  • Samhällsutmaningar som är utformad för att forska i områden som berör befolkningen, exempelvis inom hälsa, klimat, energi och säkerhet.

Horisont 2020 kommer för första gången att samla all finansiering på EU-nivå för forskning och innovation under ett tak, ge en enda uppsättning regler och kommer att minska mängden administration förenat med forskning och innovation i EU. Det övergripande målet med Horisont 2020 är ett mer sammanhängande, enklare program som kommer att göra det lättare att delta i, särskilt för mindre forskningsorganisationer och små företag.

Första utkasten till arbetsprogram inom Horisont 2020
De första utlysningarna av programmet lanseras den 11 december och börjar 1 januari 2014. Redan nu kan du ta del av utkasten till några av arbetsprogrammen för 2014-2015 som har publicerats på EU-kommissionens   webbplats för "official documents" som kommer att uppdateras fortlöpande med nya utkast till arbetsprogram. VINNOVA tillsammans med EU-kommissionen arrangerar även ett seminarium den 11 december om Horisont 2020 i Europahuset, Stockholm.

Läs Lars Wikmans "State of Play" om Horizon 2020.

Europaparlamentets pressmeddelande

Första utkasten till arbetsprogram inom Horisont 2020

Mer information om Horisont 2020 seminarium den 11 december, 2013.

/Filip Ingelström

04 Dec 2013 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information