Klimattävling

Den 11 februari lanserade Connie Hedegaard, EU-kommissionär med ansvar för klimatfrågor, en tävling som syftar till att hitta den bästa lösningen för minskade koldioxidutsläpp. "The World You Like Challenge" heter tävlingen och är en del av EU-kommissionens kampanj "A world you like".

"Tävlingen är en möjlighet att gå längre än att bara prata om klimatförändringarna. Genom att delta i tävlingen hjälper man också till att visa att det är genomförbart och lönsamt att skapa en värld som vi tycker om med ett klimat som vi trivs i" sa Connie Hedegaard.

Under tre månader, med start den 11 februari, kan man skicka in sin vision om låga koldioxidutsläpp till tävlingen. Alla bidrag, litet som stort, oavsett om det är från en enskild person eller en stor organisation, kommer att behandlas, förutsatt att syftet är minskade växthusgaser.

Efter att bidrag skickats in kommer man i maj och juni kunna rösta på sitt favoritbidrag på tävlingens hemsida. De tio bidrag som får flest röster går vidare till en jury, som därefter väljer ut tre vinnare som får ta emot pris i oktober i Köpenhamn vid en ceremoni som hålls av Sustainia, ett internationellt hållbarhetsinitiativ med Arnold Schwarzenegger i spetsen.

Läs pressmeddelandet här

Läs mer om tävlingen här

Mer information om prisutdelningen här

/ Eric Lundvall

11 Feb 2013 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information