Life+

EU-kommissionen har fastställt summan som ska investeras i miljö- och klimatprojekt genom EU:s miljöfond, Life +. 281,4 miljoner euro investeras i Life+ projekt inom unionen, varav 35,9 miljoner går till åtta projekt i Sverige.

Projekten inom Life+ programmet sträcker sig över alla EU:s medlemsländer. Miljöprogrammet Life+ består av tre olika områden:

- Natur och Biologisk mångfald, som främst fokuserar på naturskydd av hotade arter och livsmiljöer. 139,3 miljoner euro går till projekt för naturskydd.
- Miljöpolitik och miljöstyrning, inriktar sig till projekt som arbetar mot klimatförändringarna och utsläpp av växthusgaser. Projekten inom detta område landar på 34,6 miljoner euro.
- Information och kommunikation, syftar till att öka medvetenheten i miljö- och klimatfrågor. 5,2 miljoner euro beviljas till Life+ projekt inom EU.

Sverige har tre projekt inom Life+ "Natur och Biologisk mångfald" som mottar tillsammans 16.4 miljoner euro. I Life+ "Miljöpolitik och miljöstyrning" investeras 19,5 miljoner euro i fem svenska projekt. Ett av dem är Outotec ABs projekt "LIFE SludgeusBiofuel", som syftar i att testa en förbättrad torkningsteknik av slam, vilket kan leda till effektiv energiåtervinning från avfall. Projektet kopplas bland annat till Skellefteå, var ett av deras Sverige-kontor är stationerat.

Läs kommissionens pressmeddelande 

Läs mer om Sverigeprojekten 

/Josephine Ylipää

10 Jul 2013 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information