Minskad kväveoxidutsläpp under 2013

Det nya året ska bidra till minskade utsläpp från bussar och lastbilar genom införandet av en ny EU-lagstiftning under januarimånad, Euro VI. Kvävoxidutsläppen ska minskas med 80 % genom att introducera nya buss- och lastbilsmodeller. Förutom att hela samhället vinner på att använda mer miljö- och hälsovänliga alternativ så ska lagstiftningen med förhoppning ha en positiv inverkan på hela bilindustrin i Europa.

 

miljöbild 2 ec europa eu

Foto: ec.europa.eu

Läs kommissionens pressmeddelande här
Läs tidigare nyheter om Europas luftkvalité 

 

/Eleanor Cooper

 

Läs kommissionens pressmeddelande här
Läs tidigare nyheter om Europas luftkvalité 

 

15 Jan 2013 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information