Nya åtgärder för att minska användandet av plastkassar

EU-kommissionen lanserade den 4 november ett åtgärdspaket för att minska användandet av plastpåsar inom EU. År 2010 kom det ut nästan 100 miljarder plastpåsar på EU:s marknad, vilket omräknat i antal plastkassar per person uppgick till 198 stycken plastkassar. 

Förslaget som EU-kommissionen antog gäller att medlemsländerna måste minska användningen av lätta bärkassar av plast, plastkassar som är tunnare än 0,05mm. Medlemsländerna kan välja de åtgärder som de finner lämpligast, inbegripet avgifter, nationella minskningsmål eller förbud på vissa villkor. Åtgärdernas mål är att reducera användningen av plastkassar med 80% och därmed minska de miljöskador som plastkassarna för med sig när de slängs i soporna.

Lätta plastkassar återanvänds väldigt sällan och kan stanna kvar i miljön i hundratals år, ofta som hälsoskadliga mikroskopiska partiklar som är kända för att vara farliga för det marina livet i synnerhet. Användningen av lätta plastkassar varierar kraftigt mellan medlemsländerna - från ungefär 4 plastkassar per person och år i Danmark och Finland till ca 466 stycken plastkassar i Polen, Portugal och Slovakien.

Läs EU-kommissionens pressmedelande här

/Filip Ingelström

05 Nov 2013 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information