Överenskommelse CAP, H2020, Erasmus+

Efter intensiva förhandlingar mellan EU-parlamentet, EU-kommissionen och rådet i de så kallade trilogerna, så börjar nu pusselbitarna falla på plats i förhandlingarna för EU:s nästa programperiod 2014-2020.

Både jordbrukspolitiken, så kallade CAP (Common Agriculture Policy) och det nya programmet för utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott, Erasmus+, nådde man ett beslut om den 26 juni. EU:s nya forskning och innovationsprogram, Horisont 2020 kom parterna överens om dagen innan, 25 juni.

Överenskommelsen måste nu formellt godkännas av medlemsländerna och EU-parlamentet genom omröstning. Samtliga program sträcker sig över åren 2014 till 2020. Hur stor dess budget blir är ännu inte klart då de beror på hur utfallet bli i de parallella förhandlingarna om långtidsbudgeten 2014-2020.

Mer information om CAP

Mer information om Erasmus+

Mer information om Horisont 2020

/MB

26 Jun 2013 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information