Överenskommelse om fiskekvoterna i Västerhavet

Efter utdragna förhandlingar kunde fiskeministrarna enas kring en överenskommelse den 20 december om fiskekvoterna i Västerhavet för 2013. Fiskekvoterna gäller för bland annat torsk, havskräfta och sill i Nordsjön, Skageratt och Kattegatt. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson deltog för Sveriges del på rådsmötet.

Förhandlingarna ägde rum under jordbruks- och fiskerådsmötet den 18-20 december i Bryssel där beslut togs att göra långsiktiga ändringar i förvaltningsplanen för torskfiske i Västerhavet. Målet att minska överfisket av torsk var av hög prioritet, som Sverige såg som en angelägenhet.

- Sverige har i förhandlingarna verkat för att nå en så hållbar kompromiss som möjligt i linje med förvaltningsplaner och beståndsnivåer som kan ge maximalt hållbar avkastning till 2015, sade landsbygdsminister Eskil Erlandsson efter mötet till regeringens presstjänst.

För nuläget kunde endast preliminära kvoter antas för torsk, sill, räka, sej, kolja och makrill eftersom förhandlingarna mellan EU och Norge inte har kommit till tillfredsställelse nivå än. Dessa förhandlingar kommer med förhoppning avgöras under januarimånad.

Jordbrukreformens förhandlingar drar ut på tiden
Samtidigt fortsätter de utdragna förhandlingarna kring jordbruksreformen och de omdiskuterade direktstöden till lantbrukarna. Det förra ordförandeskapslandet Cypern producerade en rapport kring en reform av EU:s gemensamma jordbrukspolitik och dess potentiella framsteg inom landsbygdsutvecklingen som jordbruksministrarna tog del av under förhandlingarna. Det irländska ordförandeskapet tar upp förhandlingarna med ministerrådet och parlamentet innan sommaren 2013. Sveriges landsbygdsminister kommenterade följande till regeringens presstjänst efter mötet: 

- Det är viktigare att det går bra än att det går fort. Jag kommer fortsätta att driva svenska intressen, i synnerhet när det gäller miljöanpassningen av jordbrukspolitiken. Här är det viktigt att vi får gehör för de specifika svenska förutsättningarna som till exempel områden med mycket skogs- eller gräsmark, sade Eskil Erlandsson.

Klicka här för regeringens pressmeddelande

 Landsbygdsminister Erlandsson

Foto: Europeiska unionens råd

/Eleanor Cooper

09 Jan 2013 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information