Övernskommerle om CAP 2014-2020

En överenskommelse kunde slutligen nås mellan parterna om EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) för 2014-2020 efter triloger mellan Europaparlamentet, EU-kommissionen och rådet sedan april i vår.  Den största posten i EU:s budget, går till CAP.

Det var första gången Europaparlamentet har medbeslutanderätt inom jordbruksfrågan. Irlands jordbruksminister Simon Coveney, jordbrukskommissionären Dacian Cioloş och ordförande i parlamentets jordbrukskommitté Paolo de Castro uttalade sig efter beslutet väldigt positivt.

I korthet innebär reformen ett större fokus på miljöåtgärder, då 30 % av direktstödet ska främja detta. Det kommer även att ske en viss omfördelning av stöden mellan medlemsstater och lantbrukare. Några nya delar som introducerats är stöd till unga lantbrukare och stöd till mindre lantbrukare.

Det står sedan länge klart att de nya reglerna till stora delar kommer att träda i kraft först 2015, men några områden kommer att börja gälla redan 2014.

Överenskommelsen, som grundas på kommissionens förslag från oktober 2011 omfattar fyra grundläggande förordningar:

  1. om direktstöd
  2. om den samlade marknadsordningen
  3. om landsbygdsutveckling och
  4. övergripande reglering om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken.

- Utifrån ett komplicerat förslag har vi lyckats få igenom flera viktiga förenklingar av politiken. En stor framgång för Sverige är att de nya miljövillkoren är anpassade efter Sveriges skogsdominerade områden, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Läs mer på regeringens hemsida

Läs mer på EU-kommissionens hemsida

/MB

10 Jul 2013 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information