Praktikantrapport höstterminen 2012

Johan Leymann har under höstterminen gjort praktik på North Sweden i Bryssel.

Johan har skrivit ett PM om TEN-E och EU:s arbete med att integrera energimarknaden med särskilt fokus på elmarknaden samt kommande planer inom området. PM:et avslutas med en diskussion om hur en integrerad elmarknad kan komma att påverka Norr- och Västerbotten.

Läs rapporten här

/Mona Mansour

01 Feb 2013 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information