Sök finansiering för innovativa lösningar som minskar koldioxidutsläppen

NER300 är ett finansieringsprogram för innovativa lösningar för att minska utsläppen av koldioxid. Fokus ligger på kommersiell demonstration av miljövänlig kolavskiljning och geologiskt förvarande, samt innovativa förnybara energiteknologier. Programmet ska göra det möjligt att minska klimatförändringar och samtidigt skapa grön tillväxt och jobb inom energisektorn. EU:s mål att bli koldioxidsnålt till 2050 är ett av skälen till etableringen av programmet.

Totalt finns 300 miljoner Euro avsatta för programmet och för den andra ansökningsomgången som nu utlyses finns 100 miljoner Euro att dela ut, till dem läggs de pengar som är kvar från första omgången.

Programmet finansierar maximalt 50 % av de projekt som blir utvalada.

NER300 är ett samarbete mellan EU-kommissionen och Europeiska investeringsbanken (EIB) och finansieringspengarna ingår inte i EU-budgeten, vilket betyder att utöver tilldelningen i NER300 kan finansiering även kan komma från exempelvis strukturfonderna eller sammanhållningsfonderna.

Varje medlemsstat kan bli tilldelad maximalt tre projekt för minskade koldioxidutsläpp.

Den 3 april startade andra omgången av NER300 och sista ansökningsdag är 3 juli, då varje medlemsstat skickar in bidrag till EIB. Projekten som finansieras utses i mitten av 2014. Energimyndigheten har av regeringen blivit utsedd att hantera NER300 i Sverige.

Läs mer om programmet

Läs mer på energimyndighetens hemsida

/ Eric Lundvalll

17 Apr 2013 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information