Sustainable Energy week 2013

EU Sustainable Energy Week visar aktiviteter för energieffektivitet och förnybara energilösningar. Evenemanget är utformat för att sprida bästa praxis, inspirera till nya idéer och bygga allianser för att bidra till att uppfylla EU:s energi- och klimatmål.

Temaveckan är ett initiativ från EU-kommissionen och har varit årligt återkommande sedan 2006. Veckan samordnas av genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation i samarbete med generaldirektorat för energi.

Förutom i Bryssel så arrangeras Energy Day runt om i Europa. Genom att nå ut på lokal nivå så är tanken att medborgarna engageras. Genom att skriva på ett så kallat borgmästaravtal förbinder sig lokala myndigheter att minska sina koldioxidutsläpp med 20 % och att arrangera en Energy Day varje år.

Energy Day definieras som ett icke-vinst drivande evenemang, aktiviteter, projekt eller utställning som främjar energieffektivitet och förnybar energi. Aktiviteter som utställningar, konferenser, online-evenemang, föreställningar, guidade turer, öppet hus, workshops, mediekampanjer och konserter är alla berättigade.

  • Fem skäl att engagera sig enligt EU-kommissionen:
  • Höja profilen och förbättra bilden av din organisation, stad, ort eller region
  • Bli en del av en europeisk rörelse
  • Sprida dina hållbara energitekniker och praxis
  • Uppmärksamhet i media
  • Få ytterligare synlighet och stöd för ditt evenemang från EUSEW sekretariatet

Läs mer om Energy Week och anmäl dig till eventet

/ Eric Lundvall

22 Maj 2013 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information