Tävla med ditt hållbara projekt

Det är nu möjligt att nominera en myndighet, organisation eller företag till EU:s "Sustainable Energy Europé (SSE) Awards" och "ManagEnergy Awards" 2014. För att vara med och tävla gäller det att myndigheten, organisationen eller företaget har aktivt jobbat för att uppnå EU:s 2020 klimat och energi mål.

De två klasserna som nu är öppna i SSE Awards är för både offentliga och privata aktörer medan ManagEnergy Awards som riktar in sig på lokala och regionala myndigheter. 2014 års ManagEnergy Awards kommer att fokusera på lokala och regionala myndigheter och energikontor som jobbar med bränslesnålhelhet, genomför projekt för förnyelsebar energi samt innovativa finansieringsmodeller för åtgärder inom hållbar energi.

Inom SSE så kommer projekt som bidrar till Europa 2020 strategin med smarta, hållbara, och inkluderande tillväxt med bevisad effekt att premieras. Inom SSE finns det fem stycken kategorier som man kan tävla i:

  • Kommunikation
  • Lärande
  • Boende
  • Konsumtion
  • Resande

2013 vann Umeå projektet "Hållbara Ålidhem" SEE Awards som är ett samarbete mellan Bostaden Umeå, Umeå Kommun och Umeå Energi, inom kategorin mest hållbara samhälle.

De båda tävlingarna anordnas av myndigheten för konkurrenskraft och innovation (EACI) på begäran av EU-kommissionens genrealdirektorat för energi. De två priserna, SSE Awards och ManagEnergy Awards, ska komplettera varandra för att nå ett gemensamt mål och därmed ett bättre resultat vilket är att uppmärksamma och ge ett institutionellt erkännande till de pristagare som är jobbar bäst för att hållbar energi.

För mer information om SSE Awards och ManagEnergy Awards. 

/Filip Ingelström

11 Dec 2013 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information