Tävla om Europeiska priset för pappersåtervinning

European Recovered Paper Council (ERPC) grundades i november år 2000 för att bevaka European Declaration on Paper Recovery. Målet med verksamheten är att öka intresset av återvinningen av papper och behålla nivån om 70 procents återvinning. Varje år tilldelas pris som ska belöna initiativ, projekt eller informationskampanjer för pappersåtervinning.

EU-kommissionen är en permanent observatör via generaldirektoratet för miljö och generaldirektoratet för näringsliv.

- Återvinning är nyckeln till att uppnå hållbarhet i produktion och konsumtion i Europa. Pappersåtervinning, i synnerhet, bidrar väsentligt till grön tillväxt, bekämpa klimatförändringarna och förbättra resurseffektiviteten. Genom att förbättra kvaliteten och kvantiteten på pappersåtervinning från den europeiska industrin ger vi ett värdefullt bidrag till miljön, säger Beatrice Klose, ordförande ERPC.

Kriterier för priset

Priset är öppet för alla organisationer som är baserade i Europa, exempelvis skolor, icke-statliga organisationer, nationella och regionala myndigheter, företag och föreningar.

En oberoende panel av experter från hela Europa kommer att bedöma bidragen i varje kategori. Panelen består av representanter från Europaparlamentet, EU-kommissionen samt industri och icke-statliga organisationer.

Projekt som gäller kan vara pågående eller avslutad, men måste har redan börjat, men inte före januari 2009.

Sista datum för anmälan är 28 juni

Läs mer om priset

/ Eric Lundvall

12 Jun 2013 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information