Tävling om bästa energiprojekt

Ta chansen och anmäl ditt projekt till tävlingarna Sustainable Energy Europe Awards och ManagEnergy Local Energy Action Award, två tävlingar som samlar framgångsrika projekt inom hållbar energi.

Fredagen den 8 mars är sista chansen att anmäla sig. Utmärkelser delas ut i följande kategorier:

  • Kommunikation - projekt som uppmärksammar och ökar medvetandet kring hållbar energi
  • Lärande - utbildningsprojekt kring hållbar energi
  • Leva - hållbara energismarta byggnader
  • Konsumera - energieffektiviseringsprojekt
  • Resa - hållbara transportlösningar

Sustainable Energy Europe Awards är öppet för alla projekt medan ManagEnergy Local Energy Action Award riktar sig specifikt till lokala och regionala myndigheter för att uppmärksamma dessa organisationers centrala roll i hållbart energianvändande. Prisutdelningen sker under EU Sustainable Energy Week (EUSEW) som äger rum 24-28 maj.

130206 energy week

Mer information om tävlingarna
Mer information för registrering
Information om Sustainable Energy Week

/MB 

06 Mar 2013 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information