Umeå är finalist till European Green Capital 2016

Den 6 november 2013 annonserade EU-kommissionen finalisterna till priset som European Green Capital för 2016. De 12 finalisterna representerar elva länder i EU och Umeå stad är en av finalisterna till priset. Umeå möter motstånd från bland annat Oslo, Ljubljana, Santander och Essen.

European Green Capital lanserades av EU-kommissionen 2008 efter ett initiativ från 15 europeiska städer för att erkänna städer som jobbar aktivt för att skapa ett miljövänligt stadsliv. Utmärkelsen European Green Capital tilldelas städer som är banbrytare inom miljövänlig stadsförvaltning. Dessa städer strävar efter att utveckla och gå längre inom hållbar stadsutveckling genom att lyssna på medborgarnas önskemål och tillämpa banbrytande innovativa lösningar på miljöproblem.  

131115Green

Nytt för i år var att europeiska städer med minst 100 000 invånare för första gången kunde ansöka om 2016 års utmärkelse. Tidigare år har bara städer med minst 200 000 invånare haft rätt att ansöka om utmärkelsen. Över hälften av ansökningarna kom från städer med färre än 200 000 invånare nu när också mindre städer hade möjlighet att delta.

Under 2014 kommer finalisterna att uppmanas att lägga fram sina förslag inför en internationell bedömningskommitté. Kommittén kommer att utvärdera städernas engagemang för fortlöpande miljöförbättringar och deras mål inför framtiden. Bedömningskommittén ska också utvärdera städernas förmåga att kommunicera med invånarna, inklusive deras förmåga att fungera som förebild och främja bästa praxis i andra europeiska städer. Förutom att den vinnande staden kan inspirera andra städer visar erfarenheten att den får ökad synlighet, vilket kan förbättra dess rykte och öka dess attraktionskraft som en plats för människor att besöka, arbeta i eller bo i.

2016 års vinnare kommer att kungöras i juni 2014 i Köpenhamn, Europas miljöhuvudstad 2014. Bland tidigare års vinnare finns Stockholm 2010, Hamburg 2011, Vitoria-Gasteiz 2012, Nantes 2013 och Bristol 2015.

För att läsa mer om European Green Capital 

EU-kommissionens Pressrelease

Motion till Umeås ansökan 

/Filip Ingelström

15 Nov 2013 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information