Utsläppsrätter frysta

Den tredje juli röstade Europaparlamentet ja till att skjuta upp auktionerna för utsläppsrätterna. Frysningen sker i syfte att höja priserna på tillstånden, samt att uppmuntra företag att investera i miljövänliga alternativ. Ett beslut som miljöutskottet länge har rekommenderat.

Som ett resultat av den ekominiska nedgången har ett överskott av utsläppsrätter skapats, vilket i sin tur har lett till sänkta priser på tillstånden. Priserna har sjunkit till den nivå som man aldrig hade räknat med genom utsläppshandelssytemet (ETS). Genom dagens stora överskott av tillstånd kan företag väldigt lätt komma undan med koldioxidutsläpp.

- Nu har vi ett mandat eftersom kammaren gav sitt stöd till vårt förslag. Vi ska börja förhandla med EU-ländernas ministrar så fort som möjligt så att vi kan hitta en lösning som gör att ETS kan leva upp till sitt syfte, säger den socialdemokratiska Europaparlamentarikern Matthias Groote.

För att undvika att företag flyttar ut ur EU lades en maxgräns på 900 miljoner utsläppsrätter som får skjutas upp. Dessutom får kommissionen i undantagsfall justera tiden för aktionerna, så länge de inte medför en större risk att företag flyttar från EU.

130619_ENVI_032

Läs mer här

/Josephine Ylipää

10 Jul 2013 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information