VINNOVA lanserar en blogg med omvärldsfokus

VINNOVA lanserade den 26 september en ny blogg som tar upp vad som händer inom EU och andra delar av världen, med fokus på forskning, utveckling och innovation.

VINNOVA kommer på bloggen att dela med sig av deras arbete och vad som är på gång utanför Sveriges gränser. Mycket på bloggen kommer att handla om EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. VINNOVA kommer också att dela med sig av deras internationella arbete, utbyten med andra länder och intressanta internationella besök på bloggen.

Till bloggen

/Filip Ingelström

11 Okt 2013 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information