Workshop: Hur blir svensk industri en vinnare i Horizon 2020?

De senaste åren har Västerbotten och Norrbotten rankats som innovationsledande regioner inom EU i rapporten Innovation Union Scoreboard som publiceras av Europeiska kommissionen. För att fortsätta ligga kvar på toppen krävs förståelse för EU:s nya ramprogram för forskning och innovation - Horizon 2020. Något som Research Institutes of Sweden (RISE) tagit fasta på.

Med denna workshop hoppas RISE kunna hjälpa till att öka svenska företags konkurrenskraft och skapa ett nätverk som bättre kan utnyttja Europas gemensamma forskning till fördel för svensk processindustri. Med ett större nätverk mellan intressenter från näringsliv och akademi i Sverige tror RISE att det blir enklare att sprida och dela information, kunskaper och kontaktytor som ökar framtida representation i ansökningar och antal beviljade projekt bland de svenska industrierna och industrigrenarna.

Datum: 23 september, klockan 9:30-15:30.
Adress: Clarion Hotel Sign, Stockholm

Mer information om workshopen och anmälan finns här

Klicka för att få veta mer om:

Horizon 2020

RISE

SPIRE

Bridge

/Jennie Larsson

04 Sep 2013 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information