Anmäl dig till Green Week 2014

Green Week är det största årliga återkommande evenemanget på området europeisk miljöpolicy. Green Week arrangeras i år den 3-5 juni. Varje år kännetecknas av ett huvudtema, och 2014 års vecka kommer att ha temat "Ekonomiska kretslopp, resurseffektivitet och avfall".

EU-kommissionen har under fjorton år satsat stort på att etablera Green Week som en årlig höjdpunkt för aktörer som verkar för att skydda miljön och arbetar med ämnet genom att driva projekt, utveckla ny teknik eller är involverad genom politiskt påverkningsarbete. Förutom seminarier och konferenser i Bryssel kommer även satellitevents arrangeras på olika platser runt om i Europa.

Evenemanget är kostnadsfritt och öppet för alla. Green Week 2013 lockade cirka 2100 deltagare i form av representanter för intresseorganisationer, nationella och regionala beslutsfattare, företag, tjänstemän och allmänhet.

Mer information

Programmet för Green Week

Till anmälan

/Åsa Fors

23 Apr 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information