Anmäl ditt bidrag till Green week 2014!

Green week är Europas största årliga konferens på temat miljöpolicy. Den 3-5 juni 2014 arrangeras konferensen på Egg Conference Centre i Bryssel. För aktörer inom miljörelaterade områden finns nu möjligheten att anmäla sitt intresse om utställningsplats, eller att ansöka om att delta med ett satellitevent.

Det övergripande temat för årets konferens är effektiv hantering av resurser och strävan mot en cirkulär ekonomi. Hur kan vi gemensamt inom Europa undvika stora avfallsmängder, och istället arbeta mot att återvinning av resurser blir en självklar del av vardagen i vårt samhälle?

Green week utgör en unik möjlighet för olika europeiska aktörer att utbyta erfarenheter kring strategier för hur miljön kan skyddas på bästa sätt. Green week är avgiftsfritt och öppen för allmänheten. 2013 års konferens besöktes av 2100 deltagare från bland annat statliga myndigheter, företag och intresseorganisationer.

Arrangörerna för evenemanget söker för närvarande organisationer och andra relevanta aktörer som är intresserade av att ställa ut eller delta med ett satellitevent på 2014 års konferens.

För mer information:

För att delta som utställare (Anmälan senast 3 mars)

För att delta med satellitevent (Anmälan senast 3 mars)

Mer om konferensen här (program och praktisk information läggs upp inom kort)

/Åsa Fors


06 Feb 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information