Ansök om Natura 2000 Award

Europas bästa och mest innovativa Natura 2000-område skall utses inom fem olika typer av naturreservat. Bidrag och ansökningar från hela EU tas emot och under våren 2015 avgör en jury och en internationell omröstning vilka bidrag som förtjänar att få extra uppmärksamhet. Ansökningarna delas upp inom naturvård, socioekonomisk nytta, kommunikation, intresseförening och gränsöverskridande samarbeten. Under fjolårets utlysning deltog bland annat Natura 2000-området Vålådalen i Jämtlands län inom kategorin naturvård med särskild koppling till regionens arbete med naturvård av den skyddade fjällräven i området. Vålådalen fanns inte med bland de vinnande bidragen, istället tog bland annat ett Natura 2000-område i Bulgarien hem priset för bästa naturvård.

För att delta i tävlingen skall en ansökan skickas in till EU-kommissionen före den 21 januari 2015. Under bedömningen av bidragen kommer en jury att granska bidragets lämplighet utifrån ett visst antal kriterier. Bland annat granskas effektivitet, originalitet, hållbarhet och kostnadseffektivitet. En panel gör de första bedömningarna av ansökningarna som sedan granskas och vinnarna avgörs sedan av en jury som består av bland annat representanter från EU-institutioner, lokala myndigheter, intressenter och organisationer verksamma inom naturvård. I en parallell process utses också genom en omröstning “Medborgarnas pris” där alla har möjlighet att vara med och rösta om det bästa bidraget till tävlingen.

Läs mer om “European Natura 2000 Award”

Läs om förra årets vinnare

/Ludvig Cronqvist

03 Dec 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information