Barents i Tallin

För den 20: e gången arrangerades den årliga konferensen för European Association of Research Managers and Administrators (EARMA) från den 30 juni till 2 Juli 2014 i Tallinn, Estland. Under EARMA mötet samlades 600 deltagare från Europa och många internationella länder intresserade av forskningssamarbeten. Som en del av programmet anordnade North Sweden en session med titeln ”Bredda samarbetet med Arktis och Barentsregionen” och Lars Wikman, North Sweden, var en av talarna på konferensen för att informera och lyfta Barents samt forskningssamarbeten.

140910 earma stor

EARMA konferensen fokuserade på gränsöverskridande forskningssamarbete, utmaningarna inom Horisont 2020-programmet, forskningsadministration från politik till praktik och på den professionella utvecklingen av forskningschefer och administratörer.

Som en del av programmet anordnade North Sweden en session med titeln ”Bredda samarbetet med Arktis och Barentsregionen”. Syftet var att lyfta Barensregionen som en del av Europas Arktiska region och part i forskningssamverkan inom både Europa och internationellt. North Sweden har tidigare organiserat två möten, ett i S:t Petersbourg och ett i Bryssel, för att stärka forskningssamverkan inom Barentsregionen och med Europa.

Som talare i session ”Bredda samarbetet med Arktis och Barentsregionen” medverkade:

Introduktion och ordförande
Lars Wikman, Senior Adviser in European Affairs, North Sweden European Office

The Barents Euro Arctic Region
Sari Roininen, Senior Adviser in the Barents Euro-Arctic Cooperation, County Administrative Board of Norrbotten in Sweden.

Barents Euro-Arctic Research cooperation 
Marina Kalinina, Vice-Rector of International Cooperation, NArFU (Northern Arctic Federal University in Archangelsk, Russia) 

Proposals for European and international research cooperation

• Norway: Steinar M. Paulsen, Ph.D. Senior advisor, Department of Research and Development, UiT The Arctic University of Norway, Tromso

• Sweden: Karl Jäghagen, Grants Office, Swedish University of Agricultural Sciences in Umea.

• Finland: Riitta Alajärvi-Kauppi, Head of Research and Development Services at Lapland University Consortium

Programmet

För mer information, kontakta lars.wikman@northsweden.eu

Bakgrund

EARMA (European Association of Research Managers and Administrators) är ett konsortium av forskningschefer och administratörer (RM & As) i Europa. Medlemmarna arbetar inom industrin, akademin, den offentliga och den privata sektorn. EARMA arbetar med EU-kommissionen, nationella och internationella forskningsfinansiärer. EARMA erbjuder ett nätverksforum, en lärplattform och en plats att utbyta erfarenheter och bästa praxis mellan RM & AS inom ERMA och andra relevanta nätverk. 

/Martha Bahta

03 Jul 2014 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information