Bioenergi på energiveckan

North Sweden European Office samarrangerade tillsammans med flertalet europeiska regionkontor seminariet ”Bioenergy in rural aeras” den 25 juni i Bryssel. Syftet med seminariet var att samla olika regioner för att ge möjlighet till diskussion om vilka utmaningar som finns, lyfta det arbetet som görs inom biomassa och biogas, ge en inblick i framtida EU-policys från EU-kommissionen när det gäller bioenergi och vilka stödsystem kommer att införas för att stötta detta. Seminariet var en del av den årliga konferensen Sustainable Energy Week, som arrangeras av Europeiska kommissionen.

170701 Biofuel_liten

Bioenergi i Norr
Anna Säfvestad Albinsson, BioFuel Region, höll en presentation om BioFuel Regions arbete och hur medlemmar aktivt arbetar tillsammans för att ställa om till ett hållbart samhälle. BioFuel Regions fokus ligger på en omställning till förnybar energi med tonvikt på transporter och hållbara produkter baserad på skogsråvara och är ett samarbete mellan kommuner, företag, regionförbund, länsstyrelser, landsting och universitet i våra fyra nordligaste län i Sverige. Norra Sverige tillsammans med Finland har till skillnad från andra EU-länder mer skog än jordbruksmark. Albinsson lyfte att det är viktigt för utvecklingen av bioenergi att se till regioners olikheter, erfarenheter och potential att utvinna hållbar bioenergi och vikten av att det finns flexibelt policy- och stödsystem som kan stötta detta.

Olika lösningar i olika regioner

Albinssons presentation var ett av flera exempel på initiativ och projekt om arbetat runt om i Europa. Ett pan-europeiskt projekt arbetade exempelvis med att utvinna biogas från gräs. En italiensk region berättade hur det fungerar med hjälp av ammoniakångor från boskapsspillning som en resurs och Österbotten i norra Finland presenterade Biovally, som är ett av världens största biobränsle anläggningar finns.  

På konferensen deltog företrädare för olika representanter från bland annat EU-kommissionen och OECD.

Raffaele Trapasso, OECD, studien ”Linking renewable energy to rural development”  som tagits fram för att ge konkreta rekommendationer och verktyg för att stötta länders arbete med förnybar energi.  

Andreas Gumbert,  EU-kommissionen DG Agri, presenterade de senaste policy utvecklingen inom landskapsutveckling kopplat till bioenergi inom EU:s gemensamma jordbruks- och landskapspolitik.

Information om programmet

Ta del av Anna Säfvestad Albinsson, BioFuel Region, presentation

Läs även om BioFuel Region och North Swedens skogsseminarium i Bryssel 4 juni 

Läs mer om BioFUel Region på deras hemsida

Vid frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden +46 70 391 83 99

/Martha Bahta

30 Jun 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information