Blir din stad EU:s nästa miljöhuvudstad?

Sedan år 2010 har olika städer varit med som deltagare och utsetts till ”European Green Capital”. Första utmärkelsen fick Stockholm och för 2014 är Köpenhamn värd för utmärkelsen. Senast vann den slovenska huvudstaden Ljubljana utmärkelsen för år 2016, där Umeå var med bland de fem finalisterna för priset. I år skall Umeå stärka sin ansökan för utmärkselsen.

– Det är svårt att vinna utnämningen första gången man söker, men att Umeå vid den tidigare ansökan nominerades som en av de fem städer i Europa som främjar hållbar utveckling mest känns mycket hedrande. Det visar att vi är på rätt väg i vårt arbete för hållbar utveckling kombinerat med höga tillväxtmål, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S) i ett pressmeddelande.

För att ansöka om ”European Green Capital award” måste den ansökande staden ha en befolkning på minst 100 000 och genomgå en ansökningsprocess som slutar i juni 2015 där vinnarstaden presenteras. De kriterier den beslutande juryn använder sig av är bland annat arbete med klimatförändringar, lokaltransporter, natur och biodiversitet, eko-innovation och vatten- och avloppshantering.

Deadline för ansökan om 2017 års miljöhuvudstad är 20 oktober 2014. Först i april nästa år presenteras finalister inför den slutgiltiga omgången i juni 2015 då vinnande stad presenteras på plats i år 2015-års miljöhuvudstad Bristol i Storbritannien.

Läs mer om ansökningsförfarandet här

Läs pressmeddelande om Umeås ansökan

/Ludvig Cronqvist

05 Sep 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information