Energieffektivisering kan stimulera ekonomin enligt européer

I en Eurobarometerundersökning meddelar fyra av fem européer att bekämpning av klimatförändringar och en effektivare energianvändning kan stimulera ekonomin och sysselsättningen. Denna uppfattning är som störst i de länder som drabbades hårdast av den ekonomiska och finansiella krisen.

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso ser undersökningens resultat som en stark signal till EU:s ledare att vidta djärva klimatåtgärder för en hållbar ekonomisk återhämtning.

- Vi kan inte välja mellan god ekonomi och klimatskydd. Kostnadseffektiva klimatåtgärder är ju just god ekonomi, säger José Manuel Barroso.

80 procent av de tillfrågade instämmer helt eller delvis till ett påstående om att klimatförändringar och effektivare energianvändning kan stimulera ekonomin och sysselsättningen. Samtidigt ser nio av tio européer klimatförändringarna som ett allvarligt problem.

Hälften av svenskarna, näst flest efter spanjorerna, instämmer helt i uppfattningen att bekämpning av klimatförändringar och effektivare energianvändning kan stimulera ekonomin och sysselsättningen.

92 procent av européerna i undersökningen tycker att det är viktigt att deras regeringar ger stöd för förbättring av energieffektiviteten fram till 2030, varav hälften tycker det är mycket viktigt.

Läs mer om undersökningen

/Jessica Wikström

10 Mar 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information