EU-kommissionen offentliggör rapport om medlemsstaternas energikostnader

EU-kommissionen har publicerat en rapport som beskriver energikostnader och subventioner för de 28 medlemsstaterna inom EU. I rapporten avslöjas att den offentliga sektorn går in med mest stöd i solenergi och vindkraft. Resultatet från rapporten visar att under 2012 har det totala värdet för offentliga insatser i energisektorn bland medlemsstaterna utgjort 120-140 miljarder euro.

I rapporten konstateras att under 2012 gick de största mängderna av offentliga subventioner till förnybara energikällor, där 14,7 miljarder euro gick till solenergi och 10,1 miljarder euro gick till landburen vindkraft. Biomassa följde tätt därefter med 8,3 miljarder euro och vattenkraft utgjorde 5,2 miljarder euro i offentligt insatsstöd. De vanligaste elproduktionsteknikerna som erbjöds subventioner under 2012 var kol med 10,1 miljarder euro, följt av kärnkraft med 7 miljarder euro och naturgas med cirka 5,2 miljarder euro.

I många år har frågan kring statligt ingripande och dess effekt i energimarknaden varit under diskussion i EU men medlemsländerna har inte kommit överrens om en gemensam syn i frågan. Sverige, Tyskland, Storbritannien och Danmark är några av medlemstaterna som har den högsta graden av statligt ingripande, medan till exempel Finland, Kroatien och Polen är några medlemsstater som har den lägsta nivån av offentligt stöd till energisektorn.

Läs mer i EU-kommissionens rapport om energikostnader och subventioner

/Erica Rönnqvist

24 Okt 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information