EU på god väg att möta klimatmål till 2020

Enligt Europeiska miljöbyråns beräkningar kommer minskningen av växthusgaser 2020 bli 24 procent jämfört med nivåerna 1990, målet var 20 procent.

EU-länderna är även på god väg att klara målet om 20 procents ökning av energieffektiviteten men ytterligare insatser kommer att krävas på nationell nivå för att säkerställa  att målet för 2020 är uppfyllt.

För att klara målet att minst 20 procent av energin ska komma från förnybara källor måste dock de flesta medlemsländerna öka sina insatser. Resultaten mellan EU-medlemsländerna är dock stora där Sverige tillsammans med bland annat Ungern, Storbritannien och Kroatien gör bra ifrån sig i förhållande till sina individuella målsättningar fram till år 2020. Sverige behöver dock vidare arbeta med minskning av energikonsumtionen generellt sett. 

Läs rapporten i sin helhet här.

/Martha Bahta

05 Nov 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information