EU satsar 647 miljoner euro i energiinfrastruktur

Den 29 oktober enades medlemsstaterna om att investera 647 000 000 euro till stöd för viktiga infrastrukturprojekt inom energi. Den största delen av stödet går till gasprojekt i Östersjöområdet samt i centrala och sydöstra Europa. Förutom bygge av nya rörledningar inbegriper projekten också terminaler för flytande naturgas (LNG). Finanseringen kommer från EU-programmet Connecting Europe Facility (CEF) som syftar till att sammanlänka Europa. De projekt som får stöd kommer att öka Europas energisäkerhet och bidra till en tillgänglighet i EU:s omfattande energinät. Det bidrar också till förverkligandet av en europeisk energimarknad och integrering av förnybara energikällor till elnätet.

Ett antal projekt som får stöd har identifierats som försörjande och tryggande projekt inom den europeiska energisäkerhetsstrategin. CEF ger stöd till de projekt som inte är vinstinriktade och har klara fördelar av gränsöverskridande samarbete. Bidrag från CEF kan vara upp till 50 procent av de stödberättigade kostnaderna för åtgärder. Men i undantagsfall när en åtgärd tydligt gynnar försörjningstrygghet, stärker solidariteten mellan medlemsstaterna eller möjliggör högt innovativa lösningar kan bidraget från CEF vara upp till 75 procent av kostnaderna.

Senare i år kommer EU-kommissionen att formellt anta den förteckning över förslag som kommer att få ekonomiskt bistånd enligt CEF.

Läs mer i EU-kommissionens pressmeddelande

/Erica Rönnqvist

Den 29 oktober enades medlemsstaterna om att investera 647 000 000 euro till stöd för viktiga infrastrukturprojekt inom energi. Den största delen av stödet går till gasprojekt i Östersjöområdet samt i centrala och sydöstra Europa. Förutom bygge av nya rörledningar inbegriper projekten också terminaler för flytande naturgas (LNG). Finanseringen kommer från EU-programmet Connecting Europe Facility (CEF) som syftar till att sammanlänka Europa. De projekt som får stöd kommer att öka Europas energisäkerhet och bidra till en tillgänglighet i EU:s omfattande energinät. Det bidrar också till förverkligandet av en europeisk energimarknad och integrering av förnybara energikällor till elnätet. 
Ett antal projekt som får stöd har identifierats som försörjande och tryggande projekt inom den europeiska energisäkerhetsstrategin. CEF ger stöd till de projekt som inte är vinstinriktade och har klara fördelar av gränsöverskridande samarbete. Bidrag från CEF kan vara upp till 50 procent av de stödberättigade kostnaderna för åtgärder. Men i undantagsfall när en åtgärd tydligt gynnar försörjningstrygghet, stärker solidariteten mellan medlemsstaterna eller möjliggör högt innovativa lösningar kan bidraget från CEF vara upp till 75 procent av kostnaderna.
Senare i år kommer EU-kommissionen att formellt anta den förteckning över förslag som kommer att få ekonomiskt bistånd enlig
04 Nov 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information