Europaparlamentet vill se bindande klimat

I en icke-bindande resolution föreslår Europaparlamentet mer ambitiösa energi- och klimatmål än vad som EU-kommissionen nyligen föreslagit. En stor skillnad i förslagen är att Europaparlamentet vill se att målen är ambitiösare och bindande för medlemsländerna, vilket EU-kommissionen inte föreslagit.

Under onsdagen den 5 februari antog Europaparlamentet en icke-bindande resolution om klimat- och energimål. De anser att andelen förnyelsebar energi måste öka till minst 30 procent och att energieffektiviteten måste öka till 40 procent, jämfört med 1990:s nivåer, fram till 2030. Utsläppen av växthusgaser måste minska med 40 procent inom samma tidsperiod. Energi- och klimatmålen bör dessutom vara bindande för medlemsländerna. Europaparlamentet har tagit fram egna mål som kritik mot att kommissionens mål inte är tillräckliga.

Ansvarig ledamot i miljöutskottet, Anne Devaux (EPP-gruppen), påpekar att om vi vill minska importen av energi måste vi producera mer själva och använda våra resurser bättre och mer effektivt. Konrad Szymański (ECR-gruppen) ansvarig från industri- och energiutskottet tyckte däremot att resolutionen har gått för långt och avsade sig sin roll som föredragande. Han anser att målen som Europaparlamentet antagit inte är realistiska.

Förslaget antogs med 341 ja-röster mot 263 nej-röster och 26 nerlagdaröster.

/Jessica Wikström

Läs mer om Europaparlamentets resolution

 

10 Feb 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information