European Green capital 2016

Umeå är en av fem städer som har avancerar till nästa steg till att bli Europas miljöhuvudstad 2016 och har möjlighet att presentera stadens miljövisioner för en jury i den nuvarande miljöhuvudstaden Köpenhamn den 23 juni. Sedan 2010 utser EU-kommissionen varje år en europeisk stad till European Green Capital, en titel som tilldelas en stad som lyckats uppfylla ett antal kriterier som främjar en hållbar urban miljöutveckling.

Det är det första året som Umeå ansöker om titeln European Green Capital, en tävling som drog igång 2010 då Stockholm tog hem förstaplatsen. De städer som EU-kommissionen nu har nominerat till titeln för år 2016 är Umeå, Oslo (Norge), Essen (Tyskland), Ljubljana (Litauen) och Nijmegen (Nederländerna).

Hur utses European Green Capital?
De städer som kan ansöka om titeln måste ha över 100 000 invånare. Syftet med utmärkelsen är att städer som antar miljömässiga utmaningar, och har gjort ansträngningar för att åstadkomma en hållbar tillväxt uppmärksammas som ett gott exempel för andra europeiska större städer. De fem nominerade städerna har valts ut av en expertpanel som tittat på bland annat städernas lokala transporter, luftkvalitet, natur och biologisk mångfald samt energi och avfallshantering.

Lennart Holmlund (S), Umeås kommunstyrelses ordförande, ser nomineringen som mycket hedrande och ett bevis på att staden lyckats med arbetet för hållbar utveckling kombinerad med höga tillväxtmål. Utnämningen innebär inte bara en möjlighet för vinnaren av titeln att inspirera andra europeiska städer, det stärker även stadens miljöprofil och incitamenten för att besöka, arbeta och bo där.

Den 23 juni kommer representanter från städerna presentera sina miljövisioner i Köpenhamn, och följande dag presenteras vinnaren.

Läs mer på Umeå kommuns hemsida

Läs EU-kommissionens pressmeddelande

/Åsa Fors

07 Apr 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information