Inbjudan energiveckan 2014

 

Seminarium
Leverera hållbara och smarta energilösningar på lokal nivå
24 June 2014, 09.30-12.00
Sveriges ständiga representation i Bryssel., Square de Meeûs 30, Brussels

North Sweden European Office tillsammans med Nenet, Norrbottens energikontor, bjuder in till seminarium med temat ”Leverera hållbara och smarta energilösningar på lokal nivå” under Energiveckan i Bryssel.

För att nå EU: s energi-och klimatmål 2020, har de lokala och regionala aktörer en viktig roll att spela och även visat stor framgång i att öka energibesparingar och minskade CO2-utsläpp. Seminariet kommer att fokusera på aktuella energi-och klimatutmaningar och ge konkreta exempel på smarta lokala lösningar för att leverera Europa att nå sina energi-och klimatmål. Under evenemanget kommer EU-kommissionen att informera om de nya finansieringsmöjligheterna 2014- 2020 för lokala och regionala aktörer inom energisektorn för att fullfölja EU:s 20-20-20 mål, följt av olika goda projekt exempel från Europa. Från Norra Sverige kommer Nenet, Norrbottens energikontor att presentera sitt projekt ”Futurize - energi för framtiden” samt kommer Kenneth Backgård, Norrbottens läns landsting att prata om det lokala perspektivet för framtidens energi.

Varmt välkommen!

Anmäl dig här

Inbjudan och programmet (engelska)

För mer information kontakta Martha Bahta, Communicator and Policy Adviser

12 Jun 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information