Inbjudan till Baltic Leadership Program

Baltic Leadership Programme är en kurs i projektledning med fokus på en koldioxidsnål ekonomi och effektiv användning av resurser. Kursen är uppdelad i två delar, där den första delen arrangeras i Stockholm 29 september till 3 oktober, och den andra delen hålls i Bryssel den 24-28 november 2014.

Det Svenska institutet och Council of the Baltic Sea States anordnar en kurs i projektledning med temat koldioxidsnåla ekonomier och effektiv användning av resurser under hösten 2014. Kursen omfattar allmän utbildning i ledarskap såväl som projektledning och studier av europeiskt projektarbete och möjligheter till projektstöd.

Vem kan söka?
Kursen är utformad främst för deltagare som redan är involverade i, eller planerar att delta i transnationell samverkan och utvecklingsprocesser som relaterar till koldioxidsnåla ekonomier och effektiv användning av resurser.

Arrangörerna kommer att välja ut 2-3 deltagare från varje land som ingår i Östersjöregionen, och de som ansöker kan exempelvis vara företrädare från nationella eller regionala myndigheter, intresseorganisationer eller privata organisationer som arbetar med frågor som kan relateras till kursens tema. Kursen är avgiftsfri, och deltagare från Sverige har möjlighet att få kompensation för resekostnader och boende från Svenska institutet.

Observera att ansökande måste ha möjlighet att delta i kursens båda delar.
Sista ansökningsdag vid intresse att delta på kursen är den 7 augusti 2014.

Inbjudan (pdf)

Kursbeskrivning och information om ansökan (pdf)

/Åsa Fors

17 Jun 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information