Mayors adapt

 

Den 19:e mars lanserades "Mayors adapt initiative" där representanter som EU:s klimatkommissionär Connie Hedegaard, Regionkommittén och medlemmar i Borgmästaravtalet fanns på plats. "Mayors adapt initiative" är ett initiativ för att inspirera städer att arbeta aktivt mot klimatförändringarna med hjälp av klimatåtgärdsplaner. Initiativet är en del av "Borgmästaravtalet" även "Convenant of mayors".
Då mellan 60-80 procent av alla utsläpp kommer från städer är det extra viktigt att arbeta med klimatåtgärder i städer, på den lokala nivån. Städer är dessutom känsliga för klimatförändringar - extremt väder, översvämningar, värmeböljor, torka.
Alla städer uppmanas att delta - oavsett storlek
Initiativet bygger på att informera lokala beslutsfattare, mobilisera städer som ligger i framkant och uppmuntra andra städer som inte kommit lika långt. Medlemmarna i initiativet kommer bland annat att erbjudas stöd, rådgivning och vägledning för att bemöta klimatförändringarna samt skapa en plattform för kunskapsutbyte och hjälpa städerna att nätverka och att visa upp sina projekt för allmänheten.
Vad innebär Mayors Adapt?
Ett kommunalråd skriver under ett kontrakt där kommunen åtar sig att utarbeta en lokal strategi för anpassning till klimatförändringarna och/eller integrera anpassning till klimatförändringar i andra relevanta strategier. Detta genomförs med i en steg-för-steg strategi. Först ska en riskanalys göras utifrån klimatförändringar för att lägga en grund för vilka anpassningsåtgärder som ska prioriteras. Detta ska sedan inkluderas i en anpassningsstrategi eller integreras i relevanta strategier. Det ska finnas en ansvarsfördelning, vilka resurser som finns att tillgå samt vilka åtgärder som ska göras i strategin. Detta ska vara klart två år efter att staden blivit en del av Mayors Adapt. Därefter ska strategin implementeras och regelbundet följas upp och utvärderas. Vartannat år ska staden rapportera hur arbetet går tillbaka till Mayors Adapt. Varefter justeringar av strategin kan komma att ske.
En del av Borgmästaravtalet
Borgmästaravtalet (Convenant of Mayors) är ett avtal för kommuner inom EU som vill gå längre i sitt klimatarbete än de europeiska målen om 20 % minskning till år 2020 i enighet med EU:s klimat- och miljömål. Från North Swedens hemmaregion har kommunerna Umeå, Skellefteå, Piteå, Lycksele, Kiruna, Jokkmokk, Arjeplog, Älvsbyn och Övertorneå skrivit under avtalet.
Under sommaren kommer en workshop inom initiativet hållas och i september kommer ett nätverksevent hållas i Bryssel.

Den 19:e mars lanserades "Mayors adapt initiative" där representanter som EU:s klimatkommissionär Connie Hedegaard, Regionkommittén och medlemmar i Borgmästaravtalet fanns på plats. "Mayors adapt initiative" är ett initiativ för att inspirera städer att arbeta aktivt mot klimatförändringarna med hjälp av klimatåtgärdsplaner. Initiativet är en del av "Borgmästaravtalet" även "Convenant of mayors".

Då mellan 60-80 procent av alla utsläpp kommer från städer är det extra viktigt att arbeta med klimatåtgärder i städer, på den lokala nivån. Städer är dessutom känsliga för klimatförändringar - extremt väder, översvämningar, värmeböljor, torka.

Alla städer uppmanas att delta - oavsett storlek

Initiativet bygger på att informera lokala beslutsfattare, mobilisera städer som ligger i framkant och uppmuntra andra städer som inte kommit lika långt. Medlemmarna i initiativet kommer bland annat att erbjudas stöd, rådgivning och vägledning för att bemöta klimatförändringarna samt skapa en plattform för kunskapsutbyte och hjälpa städerna att nätverka och att visa upp sina projekt för allmänheten.

Vad innebär Mayors Adapt?

Ett kommunalråd skriver under ett kontrakt där kommunen åtar sig att utarbeta en lokal strategi för anpassning till klimatförändringarna och/eller integrera anpassning till klimatförändringar i andra relevanta strategier. Detta genomförs med i en steg-för-steg strategi. Först ska en riskanalys göras utifrån klimatförändringar för att lägga en grund för vilka anpassningsåtgärder som ska prioriteras. Detta ska sedan inkluderas i en anpassningsstrategi eller integreras i relevanta strategier. Det ska finnas en ansvarsfördelning, vilka resurser som finns att tillgå samt vilka åtgärder som ska göras i strategin. Detta ska vara klart två år efter att staden blivit en del av Mayors Adapt. Därefter ska strategin implementeras och regelbundet följas upp och utvärderas. Vartannat år ska staden rapportera hur arbetet går tillbaka till Mayors Adapt. Varefter justeringar av strategin kan komma att ske.

En del av Borgmästaravtalet

Borgmästaravtalet (Convenant of Mayors) är ett avtal för kommuner inom EU som vill gå längre i sitt klimatarbete än de europeiska målen om 20 % minskning till år 2020 i enighet med EU:s klimat- och miljömål. Från North Swedens hemmaregion har kommunerna Umeå, Skellefteå, Piteå, Lycksele, Kiruna, Jokkmokk, Arjeplog, Älvsbyn och Övertorneå skrivit under avtalet.

Under sommaren kommer en workshop inom initiativet hållas och i september kommer ett nätverksevent hållas i Bryssel.

Läs mer om initiativet Mayors Adapt  
Läs mer om Borgmästaravtalet

/Jessica Wikström

21 Mar 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information