Norra Sveriges aktörers arbete inom Forskning och innovation i EU

EU:s nya forsknings- och innovationsprogram, Horisont 2020, öppnade i november 2013 med utlysningar för år 2014 och 2015. Övre Norrlands regionala forsknings-, näringslivs- och samhällsaktörer har sedan dess varit aktiva i ansökningsarbetet i samverkan med parter både inom och utanför EU, samt inom regionen och nationellt. Möjligheter att söka stöd inom forskning och innovation i EU har aldrig varit större, då Horisont 2020 har en totalt budget på runt 80 miljarder euro och är världens största FOI-program.  Horisont 2020 fokuserar på tre delar utifrån huvudprioriteringarna inom ramen för Europa 2020 strategin,  så som spetsforskning, industriellt ledarskap och samhälleliga utmaningar. Alla områden inom Horisont 2020 har stor relevans för Norra Sverige och samhälleliga utmaningar ställer ökade krav på partnerskap med t.ex. kommuner och landsting, samt på nya initiativ för att stärka deltagandet från små och medelstora företag, och då ofta innovativa mikroföretag.

Praktiska exempel på Horisont 2020 arbetet som bedrivs  av norra Sveriges regionala aktörer
Norra Sveriges regioner har forskningsaktörer som är starka på den Europeiska och internationella arenan, så som om FOI i Umeå, som är ett av Europas ledande forskningsinstitution inom försvar och säkerhet eller Swerea MEFOS i Luleå som kordinerar ”Metnet” för som är ett nätverk av oberoende pilotanläggningar för mineralteknik och metallurgi i Europa och har pekats ut av EU-kommissionen som ett viktigt strategiskt projekt.

Exempel på ansökningar, där våra forskningsaktörer i norra Sverige deltar som part eller är koordinator kan du läsa om på nedanstående länk. Godkännandet av ansökningarna från första omgångarna har nu kommit och flera projekt där vår region medverkar har godkänts. North Sweden kommer att informera mer när projekten har startat.

North Swedens arbete med H2020 – blickarna mot 2016-2017
North Sweden har sedan 2012 arrangerat och medverkat i många informationsmöten och workshops kring Horisont 2020, både i regionen, i Bryssel och inom t.ex. Barentsregionen. Arbeten har också gjorts med Horisont 2020 Positioner som antagits av Europaforum Norra Sverige (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland) inom och för hela regionen prioritera områden som Big Data, Biobanker och demografiska databaser, Smarta glesbygdregioner och urbefolkning. Inför nästa Horisont 2020-period med utlysningar för 2016-2017 pågår just nu konsultationer där North Sweden aktivt deltar tillsammans med många andra organisationer. Det är viktigt att våra intressenter deltar i arbetet för att stärka våra prioriteringar inom forsknings- och innovationsprojekt.

Läs mer om de olika projekten inom norra Sverige inom Horisont 2020

Mer information om Horisont 2020 på EU-kommissionens webbplats

Kontakt:
Lars Wikman
+46 (0)70 555 51 17

/Ludvig Cronqvist

06 Okt 2014 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information