Ökade investeringar i byggnaders energieffektivetet

EU skall fortsätta att arbeta med att öka byggnaders energieffektivitet, detta ett steg i ledet att bland annat minska koldioxidutsläpp och skapa en mer effektiv energiförbrukning i hela EU. Enligt Corina Creţu, EU-kommissionär för regional politik, skall EU:s medlemsstater få möjligheter till ökade investeringar, speciellt öronmärka för arbete för att förebygga klimatpåverkan, i synnerhet byggnaders energieffektivitet. Budgetposten för energieffektivisering lades redan förra året, men följs upp kontinuerligt och därför kan Creţus ställningstagande ha stor inverkan på framtida satsningar inom området.

Före valet till Europaparlamentet i våras skrev ett stort antal parlamentariker under kampanjen för “Renovate Europe” som verkar för att minska byggnaders energislöseri. Målet med kampanjen är att fram till år 2050 skall användningen av energi för EU:s hushåll minska med 80 % jämför med 2005. EU-kommissionär Corina Creţu var en av de dåvarande parlamentarikerna som skrev under kampanjen, men som under den nya mandatperioden fått uppdraget att leda EU:s regionala utveckling som kommissionär. Enligt Renovate Europe finns teknikerna för att maximera hushålls energieffektivitet redan på plats, det handlar närmast om att få på plats ett verktyg för att implementera dessa tekniker i nya bostadsbyggen runt om i Europa. Under programperioden 2014-2020 utlovas bredare finansieringsmöjligheter från EU:s sida som stöd för implementering av energieffektiva byggnader och hushåll.

Läs mer om Renovate Europe

Läs nyheten

/Ludvig Cronqvist

24 Nov 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information