Påverka EU:s tekniska regelverk för fiskeripolitik

EU-kommissonen öppnar upp för samråd om tekniska bestämmelser inom den gemensamma fiskeripolitiken (Common Fisheries Policy, CFP) för att minska fiskets miljöpåverkan och förenkla regelverket.

Syftet med samrådet är att ta fram nya tekniska bestämmelser i samband med den reformerade gemensamma fiskeripolitiken. Detta anser kommissionen behöver göras för att kunna mäta och nå de nya målen inom fiskeområdet. Förhoppningen är att minska komplexiteten i regelverket inom området, vilket även ska möjliggöra regionalisering av de tekniska bestämmelserna. Syftet är också att minska de oönskade fångsterna genom förbättringar av fiskeredskap för att skydda utrotningshotade, hotade och skyddade arter samt skydda känsliga ekosystem.

Kommissionen riktar detta samråd till rådgivande organ, fiskeorganisationer, producentorganisationer, andra fiskeintressenter, nationella myndigheter och kontrollorgan, miljöorganisationer, experter/forskare som arbetar på fiskefrågor och konsumenter.

Läs mer här om hur du gör för att delta OBS senast 2014-04-25

Läs mer om den nya fiskeripolitiken

/Jessica Wikström

30 Jan 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information