Personbilars koldioxidutsläpp ska minska

Europaparlamentet röstade den 25 februari ja till att begränsa koldioxidutsläppen från personbilar till i genomsnitt 95 gram per kilometer år 2020. Ett nytt sätt att räkna ut genomsnittsutsläppen för en biltillverkare, med hjälp av så kallade superkrediter, röstades även igenom. Förslaget har preliminärt godkänts av ministerrådet.

Koldioxidutsläppen från personbilar beräknas minska med 15 miljoner ton varje år med den nya begränsningen 95 gram per kilometer år 2020. Målet kommer att fasas in under år 2020, då det bara kommer att gälla för 95 procent av de nya bilarna.

Bilar som är väldigt utsläppssnåla kommer kunna viktas mer än andra när tillverkares genomsnitt uträknas, så kallade superkrediter. Detta kommer enbart vara möjligt att göra mellan 2020-2022. Förslaget har preliminärt godkänts av ministerrådet men måste officiellt godkännas innan de nya reglerna blir gällande.

FN håller för tillfället på att ta fram ett nytt testsystem, World Light Duty Test Procedure, WLTP som ska minska tillverkarnas missbruk av nuvarande systems svagheter. Idag skiljer sig officiella siffror på bränsleanvändning och utsläpp från vad bilarna faktiskt släpper ut vid vanlig körning. Deadline för WLTP är 2017. Europaparlamentet vill att WLTP ska träda i kraft så snart som möjligt.

Förslaget röstades igenom med 499 ja-röster mot 107 nej-röster och 9 nedlagda röster.

Mer information

/Jessica Wikström

26 Feb 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information